دات نت نیوک
گروه
نخستین سمینار سراسری مجازی  دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی
1398/04/23
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی، کارشناسان آموزشی و دانشجویان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت با همکاری مرکز مطالعات...
ادامه مطلب 1398/04/23 اطلاعیه صفحه اصلی اطلاعیه
ضوابط و نحوه پذیرش دوره الکترونیک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز( مهر1398)
1398/04/12
به منظور گسترش و توسعه آموزش عالی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نیمسال اول تحصیلی 99-98 جهت مقطع کارشناسی ارشد ناپ...
ادامه مطلب 1398/04/12 صفحه اصلی اطلاعیه
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاءاعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی
1398/02/30
قابل توجه کلیه  اعضای محترم هیأت علمی: ارتقای اعضای هیأت علمی بر اساس مفاد  شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاءاعضای هیأت علمی دانشگاههای ...
ادامه مطلب 1398/02/30 اطلاعیه
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
1398/01/21
با توجه به برگزاری بیستمین  همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در اردیبهشت ماه 1398 ، کلیه اعضای محترم ه...
ادامه مطلب 1398/01/21 اطلاعیه صفحه اصلی اطلاعیه
برگزاری کارگاه آموزشی پژوهش در آموزش
1397/11/21
در راستای ترغیب اعضای محترم هیأت علمی به انجام پژوهش در طرحهای آموزشی کارگاه آموزشی " پژوهش در آموزش " در تاریخ 24/11/97 راس ساعت 9 ...
ادامه مطلب 1397/11/21 اطلاعیه اطلاعیه
همایش کشوری مجازی برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی
1397/10/17
دانشگاه علوم پزشکی اراک اقدام به  برگزاری همایش کشوری مجازی " برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی " در تاریخ 25 دی ماه 1397 نموده است . ل...
ادامه مطلب 1397/10/17 اطلاعیه اطلاعیه
دسته
1397(3)

1398(7)