مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دور نما : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان با هدف اصلی ارتقاء کمّی و کیفی پژوهش در آموزش ،در نظر دارد از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی و تدوین برنامه ها و روشهای  آموزشی گام مؤثری را در افزايش کیفیت آموزش در سطح ملی، محلی، منطقه ای و بین المللی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوط به این حوزه را طیّ سالهای آتی مستعد سازد.

 

شرح وظایف کمیته:

 • تعیین اهداف کلی و اهداف ساختاری فعالیت های مربوطه
 • تنظیم و برگزاری شوراهای پژوهش در آموزش
 • اطلاع رسانی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در مورد فعالیت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش
 • تعیین محورها و اولویت های پژوهش در آموزش بر  اساس نیازها
 • پژوهش در زمینه مشکلات آموزشی دانشگاه و ارائه راه حل...
 • ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در بین اساتید و دانشجویان
 • ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان علاقه مند
 • تقویت توان علمی و مهارتهای آموزشی اعضاء هیأت علمی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی مربوطه
 • تشویق و ترغیب اساتید جهت انجام پروژه های پژوهش در حوزه آموزش
 • جلب اعتماد اعضاء هیئت علمی به ­منظور همکاری با دفاتر توسعه (EDO) در زمینه­ های پژوهش در آموزش جهت ارسال به واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده
 • تعیین روند بررسی طرحهای پژوهشی ارائه شده
 • کارشناسی طرحهای تحقیقاتی براساس دیدگاه علمی از طریق طرح در کمیته پژوهش در آموزش
 • نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی
 • ارائه نتایج طرحهای پژوهشی به مسئولین ذیربط جهت تغییر واصلاح روند آموزشی گروههای مربوطه
 • پایش چگونگی استفاده و کاربرد نتایج تحقیقات انجام شده
 • انتشار کتب و مقالات مرتبط با آموزش پزشکی
 • هدایت پایان نامه های دانشجویی با موضوعات حوزه آموزش پزشکی