مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پژوهش در آموزش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
سرپرست کمیته: خانم لیلا امیر محسنی
مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
شماره تماس : 52887202-061-داخلی 29    
آدرس پست الکترونیکی: Leila.amirmohseni998@gmail.com
کارشناس کمیته :خانم فریبا رفیعی
مدرک : کارشناس ارشد مدیریت
آدرس پست الکترونیکی :  faribarafiei1396@gmail.com
دور نما : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان با هدف اصلی ارتقاء کمّی و کیفی پژوهش در آموزش ،در نظر دارد از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی و تدوین برنامه ها و روشهای  آموزشی گام مؤثری را در افزايش کیفیت آموزش در سطح ملی، محلی، منطقه ای و بین المللی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوط به این حوزه را طیّ سالهای آتی مستعد سازد.
وظایف کمیته پژوهش در آموزش :

  •  ارائه پیشنهادات لازم و سازنده در مورد سیاست گذاری چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی با توجه به اهداف و شرایط حوزه پژوهش در آموزش
  • ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی ، دانشجویان  و کارکنان جهت ارائه طرحهای تحقیقاتی مربوط به مسائل و مشکلات آموزشی از طریق هماهنگی با مدیر گروههای رشته های مختلف و برگزاری کارگاههای آموزشی مربوطه
  • تهیه لیست اولویت های پژوهش در آموزش در گروههای مختلف آموزشی
  • تصویب یا رد طرحهای پژوهشی درآموزش بر  اساس اولویت بندی آنها
  • ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزش
  • برگزاری جلسات مشترک بین گروههای آموزشی مختلف جهت تدوین اولویت های پژوهشی و ترغیب آنان به انجام پژوهشی های آموزشی